PŘIHLÁŠENÍ

máme plno, děkujeme!

Po přihlášení se vám objeví stránka s údaji k platbě a také QR kód, pomocí kterého můžete zaplatit. Zároveň vám do emailu přijde potvrzovací zpráva a všechny údaje k platbě (již bez QR kódu). Při platbě prosím uvádějte variabilní symbol, zjednoduší nám to kontrolu zaplacení startovného.

číslo účtu: 2700809096 / 2010